Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie powstała w 1926 roku. W tym czasie Izabelin i okoliczne wioski tj. Hornówek, Sieraków, Truskaw, Pociecha, Laski należały administracyjnie do Gminy Zaborów (pow. warszawski). Założycielami OSP byli :Henryk Grotte(handlowiec z Izabelina )-Prezes, Jan Trzcinka (gajowy w lasach laskowskich )-Naczelnik , Józef Krupicz (mieszkaniec Izabelina )-z-ca Naczelnika ,Władysław Lewak (mieszkaniec Izabelina )-Skarbnik. Do roku 1939 siedzibą OSP była drewniana remiza wzniesiona przez strażaków na działce podarowanej przez dziedzica majątku w Zielonkach która znajdowała się w Izabelinie w rejonie obecnej ulicy Planty niedaleko skrzyżowania z ulicą Sierakowską ( w tym czasie określaną jako droga do wsi Sieraków.

Wyposażenie bojowe OSP Izabelin to:

 • jeden beczkowóz konny (dwukółka)
 • jeden beczkowóz konny czterokołowy na ogumionych kółkach
 • pompy ręczne i hyronetki
 • sikawka jednocylindrowa
 • prądownica z parasolem typu Omega
 • prądownica z regulacją pyszczka
 • prądownica do sikawki ręcznej.oraz podręczny sprzęt gaśniczy taki jak: łopaty bosaki (jedno, dwu, i trójzębne oraz podsufitowe ) ,postronki pociągowe, kilofy, siekiery, topór ciężki, dzwon alarmowy (typu gong ) , stojaki, pod pochodnie, pochodnie naftowe, nosze sanitarne.

Umundurowanie strażaków składało się z:

 • ubranie drelichowe ( bluza i spodnie )
 • buty gumowe
 • mundur sukienny
 • hełm stalowy
 • toporek z pochwą
 • pas bojowy

Największa akcja gaśnicza z tego okresu w której OSP Izabelin brała udział to wielki pożar stodół majątku lipkowskiego (w 1936 ). W 1939 roku w październiku w wyniku działań wojennych remiza OSP została przez Niemców spalona . Pomimo spalenia remizy i aresztowań wielu strażaków, OSP nie zaprzestała swojej działalności. Przez okres wojny do roku 1946 strażnica mieściła się w zabudowaniach gospodarczych udostępnionych przez P. Stępmiewskich zamieszkałych w Izabelinie przy ulicy Chełmońskiego. W końcowych miesiącach 1946 roku z materiałów pochodzących z rozebranych baraków poniemieckich strażacy pobudowali drewniany barak przy ul. Sierakowskiej róg ul. Rynkowej i tam została przeniesiona strażnica. W roku 1956 strażacy OSP Izabelin przystąpili do gromadzenia materiałów budowlanych (pochodzących z rozbiórek budynków zniszczonych w wyniku działań wojennych ) na działce przy ul. Jana Matejki nr. 23, czyniąc jednocześnie starania o uzyskanie zezwolenia na zagospodarowanie zajętej nieruchomości na cele ochrony przeciwpożarowej. Na działce tej strażnicy wybudowali sale tańca (tz. dechy pod gołym niebem) ,gdzie organizowali zabawy ludowe dla mieszkańców Izabelina i okolicznych wsi. Uzyskane z organizowanych zabaw środki finansowe przeznaczyli na zakup materiałów budowlanych. Podejmowane działania miały na celu wybudowanie na działce przy ul. Jana Matejki 23 nowej murowanej strażnicy. Wojenna tragedia właściciela działki nr 959 położonej w Izabelinie przy ul. Jana Matejki 23.Prawowitym właścicielem działki którą zagospodarowali OSP Izabelin był śp. Feliks Przybysz zamieszkały w Warszawie na Pradze z zawodu szewc. W 1938 roku śp. Feliks Przybysz rozpoczął na tej działce budowę murowanego domu mieszkalnego. W chwili wybuchu wojny w 1939 roku na działce tej były wybudowane niezasklepione mury budynku mieszkalnego bez pokrycia dachowego. Powodem przerwania prac budowlanych były działania wojenne. Na początku 1940 roku zmarła żona Feliksa Przybysza. Po śmierci żony i uwięzieniu córki śp. Feliksa Przybysza w Oświęcimiu, Przybysz przeprowadził się do Izabelina, jedno pomieszczenie budowanego budynku przykrył prowizorycznym dachem, rozpoczął wojenną wegetację w Izabelinie. Samotnemu szewcowi w przetrwaniu pomagali mieszkańcy Izabelina a największej pomocy udzielali mu członkowie OSP Izabelin w tym Naczelnik Józef Krupicz i jego rodzina. W roku 1943 Feliks Przybysz dowiedział się, że jego jedyna córka została zamordowana przez Niemców w Oświęcimiu. Wiadomość o śmierci jedynej córki załamała całkowicie szewca. Przestał kontaktować się ze znajomymi i ich odwiedzać. Ponieważ przez kilka dni nie odwiedzał Józefa Krupicza Naczelnika OSP, ten zaniepokoił się i wysłał swojego syna Janusza do domu Feliksa, gdzie zobaczył tragiczny widok. Mężczyzna powiesił się na sznurku przywiązanym do gwoździa wbitego w futrynę drzwi wejściowych. Strażacy znają wojenną tragedię prawowitego właściciela działki przy ul. Jana Matejki 23 oraz wiedząc, że nie pozostawił on po sobie żadnych spadkobierców, czynili starania o uzyskanie zgody na zagospodarowanie tej nieruchomości i przystosowanie do potrzeb OSP. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Izabelinie na posiedzeniu w dniu 29 Października 1960 roku postanowiło : oddać Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie w posiadanie nieruchomość przy ul. Matejki 23 po nieznanym właścicielu (mienie opuszczone) na której są ruiny po budynku mieszkalnym. Z materiałów rozbiórkowych zgromadzonych na placu oraz za pieniądze uzyskane z organizowanych zabaw tanecznych ruiny po budynku mieszkalnym w latach 1960-1962 zostały przez strażaków przebudowane i adoptowane na strażnicę OSP Izabelin.Strażnica przy ul. Jana Matejki 23 przez następne pokolenia strażaków była rozbudowywana i dostosowana do potrzeb właściwego funkcjonowania OSP Izabelin.

Prezesi OSP Izabelin:

 • Grotte Henryk
 • Sławiński Wacław
 • Szymański Ryszard
 • Krupicz Józef
 • Krupicz Janusz
 • Olszewski Stanisław
 • Śliwiński Dionizy
 • Górecki Franciszek
 • Skopczyński Jan

Naczelnicy OSP Izabelin:

 • Trzcianka Jan
 • Mazurowski Franciszek
 • Rowiński Tadeusz
 • Rybaczewski Andrzej
 • Kozłowski Jan
 • Fiałkowski Ireneusz
 • Szotowski Lech
 • Zalewski Krzysztof
 • Skopczyński Dariusz
 • Wolak Henryk

Dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. 100% stanu osobowego posiada przeszkolenie pożarnicze, w tym 5 Naczelników OSP i 6 Dowódców OSP. Na stanie posiadamy trzy samochody pożarnicze wraz z etatowym wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym i ochrony osobistej. (GBA MAN, GCBA Jelcz, oraz ratownictwa ekologiczno-chemicznego Lublin-Andoria ), SRLw Aro oraz łódź ratowniczą. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego, wyposażona w selektywny system alarmowania.